توضیحات

در این سایت برخی از سورس کدهای توسعه یافته توسط تیم کسبه را در اختیار عموم قرار می دهیم. هدف از این کار ایجاد محیطی جهت آموزش مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی به سایرین، به ویژه دانشجویان، میباشد. این سایت می تواند کمک شایانی به دانشجویان برای درک عمیق تر اصول مهندسی نرم افزار و انجام پروژه های دانشجویی نماید. سورس کدهای قرار داده شده در سایت قسمت هایی از پروژه های واقعی میباشند که عینا یا با کمی تغییر در نرم افزارهای تجاری مانند نرم افزار حسابداری یا نرم افزار رستوران مورد استفاده قرار گرفته اند. در واقع قسمت هایی از سورس نرم افزار حسابداری کسبه نیز در این سایت قرار داده شده است.

پروژه ها
کارت بانک
کارت بانک رقم
  • ذخیره شماره کارت
  • زبان: جاوا
  • مستند سازی با UML
اعلان شماره
سیستم اعلان شماره
  • تبدیل اعداد به صوت
  • زبان: دلفی
  • پیاده سازی انحصار متقابل