توضیحات

پروژه اعلان اعداد جهت تبدیل کردن اعداد 1 تا 999 به تلفظ آنها در زبان فارسی طراحی شده است. این پروژه در نرم افزارهای مالی، نظیر نرم افزار رستورانی، کاربرد فراوانی دارد. در رستوران ها معمولا برای فراخوانی مشتری به کانتر از برنامه اعلان شماره استفاده میشود.

در این پروژه کار اصلی توسط کلاس تبدیل اعداد به نوشتار (TNumToText) انجام میشود. سپس کلاس دیگری با نام TNumToVoice جهت تبدیل کردن اعداد به صوت از کلاس TNumToText مشتق شده است. جهت پخش کردن صدای اعداد از کامپونت TMediaPlayer استفاده شده است. از آنجا که احتمال دارد کاربر بخواهد چند شماره را یکی پس از دیگری فراخوانی نماید و همزمان نیز از کامپیوتر استفاده دیگری نماید (مثلا فیش صادر کند)، جهت بلاک نشدن سیستم، از مفاهیم صف ، برنامه نویسی موازی و انحصار متقابل استفاده شده است.

دانلود